Danışma Kurulu

 • Av. Nilay ARKÜN ÖZGÜVEN
 • Av. Ilgın YAZICI
 • Av. Muhterem İlhan
 • Av. Gökçe Çobansoy Hızel
 • Av.Selin Özbek Cittone
 • Av.Fehmi Ünsal Özmestik
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Küzeci
 • Prof.Dr. Ali Kemal Yıldız
 • Prof.Dr. Tuna Tuğcu
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya
 • Av. Gökhan Ahi

Oturum Düzenleme Kurulu

 • Av. Resul GÖKSOY
 • Av. Fehmi Ünsal ÖZMESTİK

Akademik Kurul

 • Av. Mehmet Ali KÖKSAL
 • Nevhan AKYILDIZ

Akademik Bildiri Yayın Kurulu

 • Fikret KAVZAK
 • Av. M. Hakan ERİŞ
 • Av. Çiğdem ÇİÇEKÇİ ERCAN