1. GÜN – 19 EKİM 2023, PERŞEMBE
10:00 – 11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:00 - 10:10 Fikret KAVZAK, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
10:10 - 10:25 Rahmi AKTEPE, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı
10:25 - 10:40 Mahmut ÖZGENER, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
10:40 - 10:55 Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı
10:55 - 11:10 Mehmet AKARCA, Yargıtay Birinci Başkanı
11:10 - 11:25 Yılmaz TUNÇ, T.C. Adalet Bakanı
11:25 – 12:00 Davetli Konuşmacı
12:00 – 13:30 Yemek
14:00 – 17:00 Akademik Bildiriler 1 (Yan Salon)
13:30 - 15:00 Oturum 1 | Sorumlu Yapay Zeka Teknoloji ve Mevzuatında Küresel Gelişmeler
Yapay Zeka Teknolojisinde Küresel Gelişmeler
Prof. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU SOY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Avrupa Yapay Zeka Yasası
Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Avrupa Konseyi Taslak Yapay Zekâ Konvansiyonu ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler
Av. Selin ÇETİN KUMKUMOĞLU, Hukuk Müşaviri, Öğretim Görevlisi
Yapay Zeka Teknolojilerinin Kamu Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Yapay Zeka Teknolojilerinin Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Dr. Buse DİŞEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
15:00 – 15:30 Çay - Kahve Arası
15:30 - 17:00 Oturum 2 | Kripto Varlıklar, Blokzincir ve Akıllı Sözleşmeler
Kripto Varlıklar ve Hukuki Boyutu
Arş. Gör. Abdulkadir HAŞHAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Sermaye Piyasası Hukuku Bakımından Kripto Varlıklar
Dr. Öğr. Üyesi Müge ÇETİN, Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik ve Uygulamadaki Sorunlar
Doç.Dr. Mete TEVETOĞLU, Maltepe Üniversitesi,Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü
Kripto Varlıklar ve Karapara Aklamayla Mücadele
Sponsor Temsilcisi
Yapay Zekadan Yararlanan Akıllı Sözleşmeler
Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
2. GÜN – 20 EKİM 2023, CUMA
10:30 - 12:00 Oturum 3 | Otonom Sistemler ve Sorumluluk Hukuku
Akıllı (Otonom) Araçlar Ve Akıllı Yollar; Siber Güvenlik Ve Sigorta Yönetimi Tasarımı
Otonom Nesnelerin İnterneti ve Mahremiyet
Av. Işıl Selen DENEMEÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Ürün Sorumluluğu / Akıllı (Otonom) Araçlar Ve Kaza Sorumluluğu
Akıllı (Otonom) Araçlar, Dijital Ürün Kimliği Ve Yeşil Dönüşüm Ve Temiz Enerji Çözümleri Tasarımı
Ticari Piyasalar Ve Rekabette Akıllı (Otonom) Araçları Öne Çıkaracak Unsurlar, Akıllı Araçların Doğrudan Satışı
12:00 – 13:30 Yemek
13:30 - 14:00 Davetli Konuşmacı
14:00 – 17:00 Akademik Bildiriler 2 (Yan Salon)
14:00 - 15:30 Oturum 4 | Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler ve Teknoloji Eğilimleri
Küresel Veri Yönetişimi
Dr. Sedat TELÇEKEN, Eskişehir ATAP A.Ş. Genel Müdürü
Veri Yönetişiminin Temel İlkeleri
Av.Dr. Molnár Enikő, FORTIX Consulting Kft. Budapeşte- Macaristan
Veri Yönetişimi Örnekleri
Sponsor Temsilcisi
Hukuk Alanında Veri Yönetişiminin Geleceği
Av. Murat Osman KANDIR, Bilg.Yük.Müh - Osmangazi Üniversitesi
YZ Tabanlı Veri Yönetişimi Çözümleri
Av. Hakan ERİŞ, İzmir Barosu
15:30 – 16:00 Çay - Kahve Arası
16:00 - 17:30 Oturum 5 | Bilişim Hukukunda İhtisaslaşma Uygulamaları ve Öneriler
16:00 - 16:15 Bilişim İhtisas Mahkemelerinde Ceza Yargılaması
HSK tarafından belirlenecektir
16:15 - 16:30 Cumhuriyet Başsavcılıklarında Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşma
HSK tarafından belirlenecektir
16:30 - 16:45 Akademisyen ve Avukatların Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşması
İzmir Barosu tarafından belirlenecektir
16:45 - 17:00 Bilişim Suçlarında Kolluk Birimlerinin Uzmanlaşması
EGM tarafından belirlenecektir
17:15 - 17:30 Bilişim Bilirkişiliğinde Uzmanlaşma
Adli Bilişim Uzmanı Bilirkişi Gürhan Burak Özoğlu
3. GÜN – 21 EKİM 2023, CUMARTESİ
* (DSB) Daha Sonra Belirlenecektir : Konuşmacı ve/veya konuşma içeriği ilerleyen süreçte belirlenecektir.