1. GÜN – 19 EKİM 2023, PERŞEMBE
10:00 – 11:30 Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:00 - 10:10 Fikret KAVZAK, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
10:10 - 10:30 Rahmi AKTEPE, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı
10:30 - 10:50 Mahmut ERKOÇ, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
10:50 - 11:10 Av. Sefa YILMAZ, İzmir Barosu Başkanı
11:10 - 11:30 Yılmaz TUNÇ, T.C. Adalet Bakanı
11:30 – 12:00 Sponsor Konuşmaları
11:30 - 11:45 İzzet Serhat DEMİR, Turkcell Hukuk ve Regülasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
11:45 - 12:00 Mustafa SANSAR, Fordefence Genel Müdürü
12:00 – 13:30 Yemek
14:00 – 15:00 Akademik Bildiriler 1 (Yan Salon)
14:00 - 14:30 TR Uzantılı İnternet Alan Adlarına Özgü Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması (ONLİNE)
Onur GENÇER
Elif GÜLDÜZ GÜREL

Erişim Linki
Toplantı Kimliği: 827 4518 3966
Parola: TBD2023
14:30 - 15:00 Miras Hukuku Kapsamında Kripto Varlıklar (SALONDA)
Av. Nagehan BAĞATIR
13:30 - 15:15 Oturum 1 | Sorumlu Yapay Zeka Teknoloji ve Mevzuatında Küresel Gelişmeler
Yapay Zeka Teknolojisinde Küresel Gelişmeler
Prof. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği | Görsel
Avrupa Yapay Zeka Yasası
Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL, DEÜ İİBF, Ticaret Hukuku ABD | Görsel
Avrupa Konseyi Taslak Yapay Zekâ Konvansiyonu ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler
Av. Selin ÇETİN KUMKUMOĞLU, Hukuk Müşaviri, Öğretim Görevlisi | Görsel
Yapay Zeka Teknolojilerinin Kamu Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi | Görsel
Yapay Zeka Teknolojilerinin Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Dr. Buse DİŞEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi | Görsel
Yapay Zeka ve Etik
Gökçe ÇOBANSOY HIZEL, Turkcell Kişisel Veri, Rekabet ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi | Görsel
15:15 – 15:30 Çay - Kahve Arası
15:30 - 17:00 Oturum 2 | Kripto Varlıklar, Blokzincir ve Akıllı Sözleşmeler
Kripto Varlıklar ve Hukuki Boyutu
Arş. Gör. Dr. Abdulkadir HAŞHAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi | Görsel
Sermaye Piyasası Hukuku Bakımından Kripto Varlıklar
Dr. Öğr. Üyesi Müge ÇETİN, Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi | Görsel
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik ve Uygulamadaki Sorunlar
Doç.Dr. Mete TEVETOĞLU, Maltepe Üniversitesi,Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü | Görsel
Kripto Varlıklar ve Karapara Aklamayla Mücadele
Av. Buğçehan ARIKLI, KKTCELL | Görsel
Yapay Zekadan Yararlanan Akıllı Sözleşmeler
Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi | Görsel
2. GÜN – 20 EKİM 2023, CUMA
10:30 - 12:00 Oturum 3 | Otonom Sistemler ve Sorumluluk Hukuku
Nereden Çıktı Bu Akıllı (Otonom) Araçlar
Av. Kaan BEYLEN, Beylen Avukatlık Bürosu | Görsel
Otonom Nesnelerin İnterneti ve Mahremiyet
Av. Işıl Selen DENEMEÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Görsel
Akıllı (Otonom) Araçlar ve Ceza Sorumluluğu
Av. Resul GÖKSOY, TBB Bilişim Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi | Görsel
Akıllı (Otonom) Araçlar ve Hukuki Sorumluluğu
Av. Fehmi Ünsal ÖZMESTİK, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı | Görsel
Akıllı (Otonom) Araçlar, Altyapılar ve Siber Güvenlik
Sponsor Firma Temsilcisi
12:00 – 13:15 Yemek
13:15 - 14:00 Oturum 3A | E-ticarette Hukuki Gelişim ve Değişimler
Elektronik Ticaret Kanunu'ndaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ | Görsel
Dijital Platformlarda Ticari Reklamların Yeni Kuralları
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı | Görsel
E-Pazaryerlerinin Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU, Mustafaoğlu Hukuk Bürosu | Görsel
14:00 – 15:30 Akademik Bildiriler 2 (Yan Salon)
14:00 - 14:30 NFT İşlemlerinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi (ONLİNE)
Doç. Dr. Gülşen GEDİK

Erişim Linki
Toplantı Kimliği: 852 2086 8416
Parola: TBD2023
14:30 - 15:00 Yapay Zeka Algoritmalarıyla Kişiselleştirilmiş Fiyatlandırmanın Rekabet Ve Tüketici Hukuku Boyutuna İlişkin Bir Değerlendirme (SALONDA)
Arş. Gör. Deniz Onur ARAS
15:00 - 15:30 Açık-İnovasyon Araştırma Modeline Dayalı Projelerde Patent ve Know-How Korumasının Gerekliliği ve Fikri Hakların Sözleşmesel Sınırları Bakımından Bir Değerlendirme (SALONDA)
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Araş. Gör. Çağrı AVCIOĞLU
14:00 - 15:30 Oturum 4 | Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler ve Teknoloji Eğilimleri
Küresel Veri Yönetişimi
Dr. Sedat TELÇEKEN, Eskişehir ATAP A.Ş. Genel Müdürü | Görsel
Veri Yönetişiminin Temel İlkeleri
Av.Dr. Molnár Enikő, FORTIX Consulting Kft. Budapeşte- Macaristan | Görsel
Veri Yönetişimi ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamındaki Yükümlülüklerin Karşılıklı İlişkisi
Ali UYSAL, Turkcell Kurumsal Hukuk İşleri Direktörü | Görsel
Hukuk Alanında Veri Yönetişiminin Geleceği
Av. Murat Osman KANDIR, Bilg.Yük.Müh - Osmangazi Üniversitesi | Görsel
YZ Tabanlı Veri Yönetişimi Çözümlerine Hukuki Bakış
M. Hakan ERİŞ, Eriş Avukatlık Bürosu | Görsel
Feyzullah OKTAY, GİLTAŞ A.Ş. | Görsel
15:30 – 16:00 Çay - Kahve Arası
16:00 - 17:30 Oturum 5 | Bilişim Hukukunda İhtisaslaşma Uygulamaları ve Öneriler
Ceza Yargılaması Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşma
Av. Mustafa Nevhan AKYILDIZ, Akyıldız Hukuk Bürosu | Görsel
16:15 - 16:30 Akademisyenlerin Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşması
Prof.Dr.Ahmet H. KOLTUKSUZ, Yaşar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği | Görsel
16:30 - 16:45 Avukatların Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşması
Av.Eda TANRIVERDİ MERCANOĞLU, Etan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi | Görsel
16:45 - 17:00 Bilişim Suçlarında Kolluk Birimlerinin Uzmanlaşması ve Bilirkişilik
Gürhan Burak ÖZOĞLU, Adli Bilişim Uzmanı | Görsel
17:15 - 17:30 Sosyal Medya Suçlarında Delillerin Toplanması ve Uzmanlaşma
Av.Çağatay ÜSKÜDAR, Üsküdar Hukuk Bürosu | Görsel
3. GÜN – 21 EKİM 2023, CUMARTESİ
Hukuki ve Teknik Yönleriyle Adli Bilişim
Eğitim Kayıt Formu | Eğitim Ücreti : 900 TL + KDV | (Çevrimiçi Eğitim)
Yeterli kontenjan sağlanamadığından eğitim ileri bir tarihe ertelenmiştir. Eğitim tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
Eğitmenler
Prof. Dr. Ahmet H. KOLTUKSUZ, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Gürhan Burak ÖZOĞLU, Adli Bilişim Uzmanı
Av. Resul GÖKSOY, TBB Bilişim Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi
* (DSB) Daha Sonra Belirlenecektir : Konuşmacı ve/veya konuşma içeriği ilerleyen süreçte belirlenecektir.