KURULTAYIN AMACI

7. İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın amacı; Bilişimin her geçen gün kamu ve özel sektörde daha fazla ve etkin kullanılması sonucunda ticaret ve sanayi başta olmak üzere bilişim hukukunun değindiği alanların giderek artması, bilişimdeki gelişmelere paralel olarak hukuki düzenlemelerin önceden yapılması çalışmalarına katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman konuşmacıların katılacağı toplam onbir (11) oturumda, “Blockchain’in Bankacılık Sektörüne Etkileri”, “Klasik Bankacılık Ölüyor Mu?”, “Dijital Para”, “Açık Bankacılık”, “Kripto Varlıklar”, “NFT”, “Elektronik Ticarette Yeni Yaklaşımlar”, “Gatekeeper Kavramının Sektöre Etkileri”, “Rekabet Hukuku Yansımaları”, “Rekabet Kurumunun Yerinde İnceleme Yetkisi ve Çalışanlara Ait Şahsi Cihazların İncelenmesi ve KVKK / Özel Hayatın Gizliliği Sorunsalı”, “Metaverse’te Mevcut Hukuk Geçerli Mi?”, “Yeni Medya / 5G ve ötesi” ve “Türkiye Telekom Altyapısı Fazla Bant Genişliği İçin Hazır Mı? – BTK, Operatörler, ISS’ler ve Belediyeler Tartışıyor” tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.

HEDEF KİTLE

  • Hâkimler,
  • Savcılar,
  • Avukatlar,
  • Noterler,
  • Hukuk ve bilişim alanında çalışan profesyoneller
  • Hukuk ve bilişim alanında eğitim veren, araştırma yapan akademisyen ve öğrenciler
  • Bilişim güvenliği uzmanları,
  • Adli bilişim uzmanları,
  • Güvenlik alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri.

ÖNEMLİ TARİHLER

14 Temmuz 2023 Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

11 Ağustos 2023 Kabul edilen bildirilerin ilanı

01 Eylül 2023 Bildirilerin tam metinlerinin son gönderim tarihi

15 Eylül 2023 Tam metinlerden başarılı bulunanların ilanı