AKADEMİK OTURUMLAR
09:00 - 09:15 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Melda SUR, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
09:15 - 10:45 Oturum 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
09:15 - 09:30 Sosyal Medya Kullanıcılarına Sunulan Gizlilik Politikaları Işığında Kişisel Veri Sahibinin "Açık Rıza" Vermeye Zorlanması
Kemal ATASOY, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Dr. Öğretim Üyesi
09:30 - 09:45 Bulut Bilişim Sözleşmelerinde Servis Sağlayıcısının Borçları
Mehmet Emin ÖZGÜL, Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi
09:45 - 10:00 Defectiveness Of Autonomous Systems
Cemre POLAT, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Araştırma Görevlisi
10:00 - 10:15 Kripto Varlıkların Haczi ve Paraya Çevrilmesi
Abdulkadir HAŞHAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD Araştırma Görevlisi
10:15 - 10:30 Akıllı Sözleşmeler
Hasan Ali GÜÇLÜ, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Araştırma Görevlisi
10:30 - 10:45 Soru - Cevap - Tartışma
10:45 – 12:00 Oturum 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
10:45 - 11:00 Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Tarafından Yapılan Reklamlar ve Hukuki Çerçeve
Çiçek ERSOY, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi
11:00 - 11:15 Google v Oracle Kararı: Yazılımların Dijital Tükenme İlkesi ve Esinlenme Serbestisi Karşısındaki Durumu
Mete TEVETOĞLU, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Dr. Öğretim Üyesi
11:15 - 11:30 ABD, AB VE Türk Hukukunda Alternatif Finansman Yöntemi Olarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması
Ahmet Alptuğ AKSAK, Türk-Alman Üniverrsitesi Hukuk Fakültesi, Öğrenci
11:30 - 12:00 Soru - Cevap - Tartışma
12:00 - 13:00 KEYNOTE SPEAKER: Prof. Sjef van Erp, Maastricht Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Block Chains and Smart Contracts
13:00 - 13:45 Oturum 2 (Devam)
13:00 - 13:15 İşveren Tarafından Biyometrik Verilerin İşlenmesinin Ölçülülük İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi
Ahmet Haşim ALAGÜNEY, Avukat, Dr
13:15 - 13:30 Artifical Intelligence and International Arbitration/ADR
Derya DURLU GÜRZUMAR, Avukat
13:30 - 13:45 Soru - Cevap - Tartışma
13:45 – 14:45 Oturum 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Barış BAHÇECİ, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
13:45 - 14:00 Türk Dijital Hizmet Vergisinin Uluslarası Gelişmeler ve Diğer Ülke Uygulamaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Hüseyin IŞIK, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi
14:00 - 14:15 Veri Tabanlarının Tabi Olduğu Hukuksal Koruma
Melis YÜKSEL, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi
14:15 - 14:30 Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 5651 sayılı Kanun'un 9. Maddesine Göre İnternete Erişimin Engellenmesi
Rumeysa İSPİR, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD Araştırma Görevlisi
14:30 - 14:45 Soru - Cevap - Tartışma
14:45 - 15:00 Çay - Kahve Arası
15:00 – 16:15 Oturum 4
Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin IŞIK, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
15:00 - 15:15 Kripto Para Piyasasındaki Hileli Hareketlerin Dolandırıcılık Suçuyla İlişkisi
İsa BAŞBÜYÜK, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Araştırma Görevlisi, Dr.
15:15 - 15:30 Yapay Zekanın Delil Elde Etme ve Değerlendirme Aracı Olarak Ceza Muhakemesinde Kullanılması
Emine KABAK - Mustafa Uğur DEMİRAL, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Araştırma Görevlisi; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Araştırma Görevlisi
15:30 - 15:45 5651 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesine Eklenen Onuncu Fıkra Işığında Türk Hukukunda Unutulma Hakkına İlişkin Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cankat TAŞKIN, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
15:45 - 16:00 Güvenlik Kameralarının Kişisel Verilerin Korunmasına Etkisi
Ali Haydar DOĞU, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
16:00 - 16:15 Soru - Cevap - Tartışma