Teknolojinin her geçen gün hızlı bir biçimde gelişmesi, bilişime dair teknik ve hukuki bilginin pekiştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu alanda, teknoloji ve iş dünyasındaki gelişmeler öncülük etmekte, hukuk ise bu gelişmeleri takip ederek altyapı oluşturmaktadır. Teknolojik araçların etkisi ve giderek artan ihtiyaçlar, Bilişim ve Bilişim Hukuku’nu günümüzün ve geleceğin en önemli hukuk dalı kılmıştır. Hem dünyada hem de Türkiye’de yapılan çalışmalar ise alanın doğasından kaynaklanan hızlı değişim ve dönüşüm sebebiyle sürekli olarak güncellenmeye muhtaçtır.

İzmir 6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 22-25 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.  Bu yıl düzenlenecek olan Kurultay’ın ana başlıkları Yapay Zeka, Kayıt Zinciri ve Kişisel Verilerin Korunması olarak belirlenmiştir. Kurultay’da paneller ve seminerler yanında akademik bildiriler de sunulacaktır.

Kayıt zinciri (blockchain) ve kripto paralar, yapay zeka, fintech ve akıllı sözleşmeler, kişisel verilerin korunması, bulut bilişim, sosyal medyada fikri mülkiyet hakları, büyük veri, startup hukuku, biyometrik imza, unutulma hakkı, nesnelerin interneti konularında bildiri sunmak isteyenlerin, tebliğ konularını ve tebliğ özetlerini 15 Temmuz 2021 tarihine kadar [email protected] adresine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Hakem kurulu tarafından başarılı bulunan bildirilerin tam metinleri de hakem incelemesinden geçirilecek ve bu incelemeye göre başarılı bulunan bildiriler Kurultay’da sunum hakkı kazanacak olup, Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabında da yayınlanacaktır.

Kurultay ile ek  bilgiye internet sayfası https://www.ubhk.org.tr/6-ubhk/ adresinden ulaşılabilir.


Önemli Tarihler

 • 15 Temmuz 2021 Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi
 • 09 Ağustos 2021 Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 30 Ağustos 2021 Bildirilerin tam metinlerinin son gönderim tarihi
 • 15 Eylül 2021 Tam metinlerden başarılı bulunanların ilanı

Yazım Kuralları

 1. Bildiri metinlerinin 20 sayfayı geçmemek üzere, Türkçe-İngilizce özet ve kısa özgeçmiş ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (İngilizce dilinde gönderilecek olan bildiriler için Türkçe özet aranmamaktadır.)
 1. Metin başlığı altına yazarın ad, soyad, unvan ve çalıştığı kurum bilgisi eklenmelidir.
 1. Sempozyuma gönderilen bildiriler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 1. Bildiriler; "Microsoft Word" programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin tek satır aralığıyla, Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman-10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalıdır.
 1. Bildiri paragraflarının ilk satırının 1,25 cm. içeriden başlaması ve paragraflar arasında 1 satır boşluk olması gerekmektedir. Bildiri metni, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
 1. Bildirinin sonunda, bildiride yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 1. Atıf kuralları şu şekilde belirlenmiştir:
  • Kitap: SOYAD, Ad: Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.
  • Makale: SOYAD, Ad: "Makalenin Başlığı", Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.
  • Yargı Kararı: Yargıtay CGK., 02.02.2017, E.2016/1063E, K.2017/7.
  • (Yargı kararına ulaşıldığı kaynağın gösterilmesi gerekmektedir. İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde URL ve sayfasına erişim tarihi de belirtilmelidir).