KURULTAYIN AMACI

6. İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın amacı; Bilişimin her geçen gün kamu ve özel sektörde daha fazla ve etkin kullanılması sonucunda ticaret ve sanayi başta olmak üzere bilişim hukukunun değindiği alanların giderek artması, bilişimdeki gelişmelere paralel olarak hukuki düzenlemelerin önceden yapılması çalışmalarına katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman konuşmacıların katılacağı toplam onbir (11) oturumda, “Sosyal Medya”, “Biyometrik İmza”, “Nesnelerin İnterneti (Akıllı Şehirler – Akıllı Evler, Hacking Boyutu)”, “Kayıt Zinciri”, “Fintech”, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Tüketici”, “Yapay Zeka”, “Dijital Platformlar ve Rekabet Hukuku”, “Açık Veri” ve “Bilişim Hukukunda Gelecek Öngörüleri” tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.

HEDEF KİTLE

  • Hâkimler,
  • Savcılar,
  • Avukatlar,
  • Noterler,
  • Hukuk ve bilişim alanında çalışan profesyoneller
  • Hukuk ve bilişim alanında eğitim veren, araştırma yapan akademisyen ve öğrenciler
  • Bilişim güvenliği uzmanları,
  • Adli bilişim uzmanları,
  • Güvenlik alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri.

ÖNEMLİ TARİHLER

15 Temmuz 2021 Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

09 Ağustos 2021 Kabul edilen bildirilerin ilanı

30 Ağustos 2021 Bildirilerin tam metinlerinin son gönderim tarihi

15 Eylül 2021 Tam metinlerden başarılı bulunanların ilanı