KURULTAYIN AMACI

6. İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın amacı; Bilişimin her geçen gün kamu ve özel sektörde daha fazla ve etkin kullanılması sonucunda ticaret ve sanayi başta olmak üzere bilişim hukukunun değindiği alanların giderek artması, bilişimdeki gelişmelere paralel olarak hukuki düzenlemelerin önceden yapılması çalışmalarına katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman konuşmacıların katılacağı toplam altı (6) oturumda, Kişisel Verilerin Korunması, Yapay Zeka, Fikri Mülkiyet ve Block Zinciri konuları, insan, süreç ve teknoloji boyutuyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.

HEDEF KİTLE

 • Hâkimler,
 • Savcılar,
 • Avukatlar,
 • Noterler,
 • Hukuk ve bilişim alanında çalışan profesyoneller
 • Hukuk ve bilişim alanında eğitim veren, araştırma yapan akademisyen ve öğrenciler
 • Bilişim güvenliği uzmanları,
 • Adli bilişim uzmanları,
 • Güvenlik alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri.

ETKİNLİK YÜRÜTME KURULU

 • Ali YAZICI
 • Mehmet Ali KÖKSAL
 • Fikret KAVZAK
 • Feyzullah OKTAY
 • Av. M. Nevhan AKYILDIZ
 • Av. Dr. Çiğdem ÇİÇEKÇİ ERCAN
 • Av. M. Hakan ERİŞ
 • Av. Resul GÖKSOY