Akademik Bildiriler

Başarılı Bulunan Bildiriler

 1. Önleyici Kolluk Faaliyeti ve Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka Teknolojileri
  (Arş. Gör. Irmak Erdoğan Galatasaray Üniversitesi) Tebliğ No.2
 2. Anonim Şirket Yönetiminde Yapay Zeka
  (Arş. Gör. Salih Tayfun İnce Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) Tebliğ No.4
 3. Youtube Sözleşmesindeki İçeriğe İlişkin Lisans Devri Hükümlerinin Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
  (Dr. Öğr. Üyesi Emre Cumalıoğlu Yaşar Üniversitesi) Tebliğ No.5
 4. Bitcoin ve İcra Hukuku
  (Dr. Nilüfer Boran Güneysu Anadolu Üniversitesi /Stj. Av. Burak Memiş İstanbul Barosu) Tebliğ No.6
 5. Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Elde Edilme Yolları
  (Arş. Gör. Simay Doğmuş Yaşar Üniversitesi) Tebliğ No. 8
 6. Blokchain Teknolojisinin Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
  (Emrullah Kaya Ankara Üniversitesi) Tebliğ No. 9
 7. Blokzincir ve Kripto Değerler
  (Av. Elif Petek Özlü İstanbul Barosu) Tebliğ No.10
 8. Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması
  (Dr. Öğr. Üyesi Candide Şentürk Yaşar Üniversitesi) Tebliğ No.13)
 9. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Sınırötesi Uygulanması ve Türk Hukukuna Etkisi
  (Ayşe Nur Akıncı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi)

İZMİR 5. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI
BİLDİRİ DUYURUSU

İzmir 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 02-03 Kasım tarihlerinde düzenlenecektir. Bu yıl düzenlenecek olan Kurultay’ın başlığı Bilişim 5.0 olarak belirlenmiştir. Kurultay’da paneller, seminerler ve çalıştaylar yanında akademik bildiriler de sunulacaktır.

Blokchain ve kripto paralar, yapay zeka, fintech ve akıllı sözleşmeler, bilişimde kişisel verilerin korunması, bulut bilişim ve youtuberların telif hakkı konularında bildiri sunmak isteyenlerin, tebliğ konularını ve tebliğ özetlerini 25 Eylül 2018 tarihine kadar [email protected] adresine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Uluslararası Bilim Kurulu tarafından başarılı bulunan ve Kurultay’da sunulacak olan bildiriler 1 Ekim 2018’de ilan edilecektir. Ayrıca bildirilerin tam metinleri Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır.

Hukuk Bilim Kurulu

Prof. Alain STROWEL

Catholiqué de Louvain Üniversitesi, Hukuk ve Kriminoloji Fakültesi, Belçika

Prof. Graham DUTFIELD

Leeds Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Birleşik Krallık

Prof. Robert MERKIN

Exeter Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Birleşik Krallık

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Prof. Charlotte WAELDE

Coventry Üniversitesi, Dans Araştırmaları Merkezi, Birleşik Krallık

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Yaşar Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

Prof. Uma SUTHERSANEN

Queen Mary London Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Birleşik Krallık

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Av. Dr. Çiğdem ÇİÇEKÇİ ERCAN

İzmir Barosu, Türkiye

Bilişim Bilim Kurulu

Prof. Dr. Murat AŞKAR

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ZİNCİR

Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Araş.Gör. Yük.Müh. Çağatay YÜCEL

Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ

Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu BEYAZIT

Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Türkiye

Öğr. Gör. Yük.Müh. Turgut KALFAOĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Sevilay Uzunallı
Dr. Öğr. Üyesi Candide Şentürk
Av. M. Hakan Eriş
Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
Arş. Gör. Gizem Dursun
Av. Dr. Çiğdem Çiçekçi Ercan