Sayın İlgili;

Bilişim Sektörü adına gerçekleştirilecek tüm projelerin geleceğe yapılacak en değerli yatırım olduğu öngörüsüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği ve İZFAŞ, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayını 26 – 28 Haziran 2013 tarihleri arasında 3.kez gerçekleştirecektir. 2011 yılında 35 Firma’nın standlı katılımı ve 2219 kurultay katılımcısının yer aldığı kurultay kapsamında 7 panel, 4 çalıştay, 8 seminer ve 11 akademik bildiri sunumu gerçekleştirilmiş, yurt içi ve dışından alanında uzman toplam 92 konuşmacı kurultayda yer almıştır.  Etkinlik kapsamında gerek uluslararası alanda gerekse de ülkemizde bilişim hukuku alanında karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacak, kamuoyunun yakın ilgi göstereceği konularda Paneller düzenlenecek, birkaç uzman ekibin rapor hazırlaması ve çözüm önerilerini sunmasının faydalı olduğu alanlarda ise çalıştaylar yapılacaktır. Bildiri salonunda ise tebliğlerini sunmak isteyen akademik çalışma sahiplerine tebliğ sunma imkanı sağlanacaktır. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ve her iki yılda bir düzenlenen etkinlikteki en önemli bileşenlerden biri de hiç kuşkusuz değerli sponsorlarımızdır. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı kapsamında ele alınacak konuları, Sponsorluk koşulları ile birlikte bilgilerinize sunuyoruz..

Saygılarımızla
UBHK Yürütme Kurulu3 gün boyunca yaklaşık 5000 profesyonel katılımcının izleyeceği öngörülen, 26 – 28 Haziran 2013 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek olan etkinliğin açılışı 26 Haziran 2013 günü yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Yargıtay Başkanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı, BTK Başkanı'na da protokol daveti yapılacak olan etkinlikte geçtiğimiz yıllarda açılış töreni Yargıtay Başkanı'nın bizzat katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 


Türkiye Bilişim Derneği ve İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek olan Kurultayda;
 • Uluslararası Siber Güvenlik, 
 • Creative Commons ve Alternatif Lisanslar,
 • Elektronik Şirket Kuruluşu ve Elektronik Genel Kurul
 • İnternet Yayıncılığı ve Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
 • Oyun ve Hukuku
 • İkinci El Yazılım Satışı
 • Konum Servisleri
 • Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: Öneriler  Eleştiriler
 • Girişim Sermayesi
 • Bilişim Sektörünün Gelişmesi:Teşvik Sistemi ve Yüksek Vergi Sorunu
 • Adli Bilişim ve Bilirkişilik
 • İnternette İçerik Hırsızlığı
 • Arama Motorlarının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
 • Baz İstasyonları
 • Trafiğin IP Üzerinden Taşınmasına İlişkin Peering Uygulamaları
 • Yeni gTLDLER
 • Elektronik Bankacılık
 • Sanallaştırma
 • Bulut Bilişim ve Big Data
 • AB'de Kişisel Verilerin Korunması Ve Türkiye
 •  İnternet Reklamcılığı
 • Bilişim Ortamında Haksız Rekabet
 • Sosyal Mühendislik ve Hackerlar
 • Kayıtlı Elektronik Posta ve e-Tebligat
 • Uyap
 • e- İmza, e-Tebligat ve Kep
 • Dijital Deliller
 • Sağlık'ta Kişisel Veriler
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Sisteminde Girişimciliğin Arttırılması ve Yatırımların Desteklenmesi
Tüm bu Panel, Çalıştay ve Seminer'lere 150'nin üzerinde yerli ve yabancı teknik ve hukukçu uzman aktif olarak katılacaktır. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nda ele alınacak konular sonucunda hazırlanacak raporlar ile önümüzdeki yıllarda Bilişim Hukuku ile ilgili sorunların çözümüne önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir.      
 
  SPONSORLUK

   ANA SPONSOR
 
  KURUMSAL SPONSOR
  
 ETKİNLİK SPONSORLUĞU (Paneller & Seminerler)
   
GALA GECESİ SPONSORLUĞU
   BOYUNBAĞI SPONSORLUĞU
   ŞEHİR İÇİ ULAŞIM SPONSORLUĞU
   MEDYA SPONSORLARI 
 • Basın Sponsorluğu
 • Görsel Medya Sponsorluğu
  HİZMET SPONSORLUĞU
 •  Kongre ve Teknik Dekor Sponsorluğu
 •  Dijital Basım Sponsorluğu
 •  Matbaa Sponsorluğu
 •  Havayolu Sponsorluğu
 •  Konaklama Sponsorluğu
 •  Catering / Coffee Break Sponsorluğu
 

  Sponsorluklar Hakkında Detaylı Bilgi İçin İletişim :
     
     Aslı Demir // Tanıtım Organizasyon Müdürü // +90 232 497 11 50
     [email protected]
     Gözde Erçetingöz Ulman // Halkla İlişkiler Şefi // +90 232 497 11 46
     [email protected]

    
 GEÇMİŞ SPONSORLAR

2010:
Superonline, Microsoft, Teknoloji Bilgilendirme Platformu, Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş., BSA, Helyum Bilişim Hizmetleri, Netsafe, Anemon Otelleri, Tech- iz,      Netsis, Ünibel A.Ş, Mono Matbaa, Arslan Dijital, Tamir-ji
2011: Turkcell, Netsafe, Tech- iz, Netsis, Ünibel, , Tamir-ji, TRT, Bilişim Dergisi, Microsoft, BSA

Firma katılım m² bedeli KDV dahil

Stantlı    180 TL 
Stantsız 160 TL 'dir.

Stantlı yer alan firmalar, standart stant konstrüksiyonu , firma alınlık yazısı, 1 masa 2 sandalye, her üç metrekareye bir spot hizmetlerini stant ücretlerine dahil olarak alırlar.