I. GÜN 26.06.2013
PANEL SALONU PANEL SALONU   BİLDİRİ/ÇALIŞTAY SALONLARI
  P1   P2   Ç1 Ç2 Ç3
10:00-
 10:30
 
KAYIT        
10:30-12:30 AÇILIŞ VE STAND ALANI ZİYARETİ    
12:30-14:30 YEMEK ARASI   AKADEMİK BİLDİRİLER / Ç1 SALONU
14:30-16:30
ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK
14:30-15:30
CREATIVE COMMONS VE ALTERNATİF LİSANSLAR 14:30-15:30  
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi ve Online Arama
5651 sayılı Yasa ve İnternet Sansürü
 
15:30-16:30 ELEKTRONİK ŞİRKET KURULUŞU VE ELEKTRONİK GENEL KURUL 15:30-15:40 ÇAY-KAHVE ARASI
15:40-16:40 Sınıraşıcı Elektronik Satımlarda Viyana Satım Sözleşmesi'nin Uygulanması
Elektronik Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta
Dijital Oyunlar, Multimedya Yaratımlar ve Güncel Hukuki Problemler
16:30-16:45 ÇAY-KAHVE ARASI 16:40-16:50 ÇAY-KAHVE ARASI
16:45-18:45 INTERNET VE HUKUKU 16:45-18:45 BAZ İSTASYONLARI 16:50-17:50 Live Case Demonstration ve Aydınlatılmış Onam Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması
İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması
İşyerinde İşçilerin İzlenmesi ve İşçinin Kişilik Haklarının Korunması
II. GÜN 27.06.2013
10:00-11:15 İKİNCİ EL YAZILIM SATIŞI 10:00-11:15 KONUM SERVİSLERİ    
11:15-11:30 ÇAY-KAHVE ARASI
  YENİ FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU: ÖNERİLER ELEŞTİRİLER 11:30-13:30 BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE GİRİŞİM SERMAYESİ
 
11:30-13:30
13:30-14:30 YEMEK ARASI
          Ç1 Ç2 Ç3
14:30-16:30 BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ: TEŞVİK SİSTEMİ VE YÜKSEK VERGİ SORUNU 14:30-15:30 ADLİ BİLİŞİM VE BİLİRKİŞİLİK 14:30-18:45 ADLİ YAZIŞMALAR VE UYAP E-İMZA, E-TEBLİGAT VE KEP DİJİTAL DELİLLER
15:30-16:30 İNTERNETTE İÇERİK HIRSIZLIĞI
16:30-16:45 ÇAY-KAHVE ARASI
16:45-18:45 ARAMA MOTORLARININ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU 16:45-18:45 OYUN VE HUKUKU
III. GÜN 28.06.2013
10:00-11:15 TRAFİĞİN IP ÜZERİNDEN TAŞINMASINA İLİŞKİN PEERING UYGULAMALARI 10:00-11:15 YENİ gTLDLER    
11:15-11:30 ÇAY-KAHVE ARASI
11:30-13:30 ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN VE MOBİL ÖDEME SİSTEMLERİ
11:30-12:30
SANALLAŞTIRMA
12:30-13:30 BULUT BİLİŞİM ve BIG DATA
13:30-14:30 YEMEK ARASI
          Ç1 Ç2 Ç3
14:30-16:30 AB'DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE TÜRKİYE 14:30-15:30 INTERNET REKLAMCILIĞI 14:30-18:45 SAĞLIK'TA KİŞİSEL VERİLER ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİĞİN ARTIRILMASI VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
15:30-16:30 BİLİŞİM ORTAMINDA HAKSIZ REKABET
16:30-16:45 ÇAY-KAHVE ARASI
16:45-18:45 SOSYAL MÜHENDİSLİK VE HACKERLAR 16:45-18:45 KAYITLI ELEKTRONIK POSTA     VE E-TEBLIGAT