İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Başladı

Bilişim ve Hukukçular İzmir’de buluştu. İZFAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilişim Derneği işbirliğiyle düzenlenen 2.İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda yapılan Açılış Oturumuyla başladı.
Açılış Oturumuna İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Akar Akarsu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fahri Köse, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ümit Akın ile ilçe belediye başkanları oda ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda sektör mensubu katıldı.
İki yılda bir organize edilmesi planlanan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nı yaklaşık 2.500 profesyonelin izleyeceği öngörülüyor.

“Hukuk İçin Bilişim, Bilişim İçin Hukuk” sloganıyla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek. Kurultayda bilişim hukuku alanında bugüne kadar çalışma yapan 150’nin üzerinde yerli – yabancı akademisyen,  hukukçu ve teknik uzman panelist ile çalıştay katılımcısı yer alacak.
Sektördeki çalışmalara katkı koyacak kurultay kapsamında, bilişim ve hukukun ortak çalışma alanları, akademik boyutu, uygulama prensipleri tartışılacak, bilimsel bildiriler sunulacak ve paneller düzenlenecek.

Kurultay esnasında birkaç uzman ekibin rapor hazırlaması ve çözüm önerilerini sunmasının faydalı olduğu alanlarda çalıştaylar yapılacak.

Akademik bildiriler; bilişim ve hukuk olmak üzere iki ayrı grub olarak ele alınacak. Bildiri salonunda tebliğlerini sunmak isteyen akademik çalışma sahiplerine tebliğ sunma imkânı sağlanacak.

Kurultay süresince 1 açılış oturumu, 10 panel, 8 seminer, 4 çalıştay, 11 akademik bildiri ve katılımcı firma sunumları gerçekleştirilecek.

2. İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın hedef kitlesini hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler, hukuk ve bilişim alanında çalışan, eğitim veren, araştırma yapan akademisyenler ile bilişim güvenliği uzmanları, adli bilişim uzmanları, güvenlik alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri oluşturuyor.

Günümüzün güncel sorunlarının ele alınacağı panel, seminer ve çalıştayların konu başlıkları ise söyle;

Paneller
1 B No’lu Hol Steve Jobs Salonu
• Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Bağlamında Sosyal Medya ve Yasaklar
• Yeni Anayasanın Hazırlanmasında Demokrasinin ve Şeffaflaşmanın Aracı Olarak Bilişim
• Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirme Rejiminin Hukuki Etki ve Sonuçları
• Kablosuz Alanlarda İnternet Kullanımının Riskleri ve Önlemler
• Yeni Türk Ticaret Kanunu: Şirketlere Bilişim İle İlgili Getirdiği Yükümlülükler
• Elektronik Ticaret
• Yanlış Bilişim Güvenliği Uygulamaları
• Türkiye Bilişim İle Kalkınırken Bilişim ve Telekomünikasyon Sektöründe Yüksek Vergiler ve Çifte Vergilendirme
• Sosyal Ağlar ve Diğer Açık Ortamlarda Kullanılan Verilerin Sosyal Mühendislik Açısından Kullanılması
• Kişilik Hakları ve İnternet

Seminerler
2 No’lu Hol Özdemir Özok ve Agora Salonları
• Yeni Türk Borçlar Kanununun Bilişim İle İlgili Yönleri
• Bulut Bilişim
• E-imza, Kayıtlı Elektronik Posta, E-tebligat: Uygulamadaki  Sorunlar ve  Fırsatlar
• Ağ Tarafsızlığı: İnternet Erişiminde Haksız Rekabet
• Bilişim Suçlarında Yeni Yöntemler
• Yazılım Lisansları
• Bilişim Suçlarında Olay Yeri İncelemesi ve Sayısal Delil Elde Etme Metodolojisi
• Kurum ve Şirketlerde Bilgi Güvenliği Uygulamaları

Çalıştaylar
1 No’lu Hol Üstü Toplantı Salonları
• Kamu Alımlarında Yaşananlar ve Çözüm Önerileri
• Bilişim İle Kalkınmak İçin Nasıl Bir Üst Yapı Gerekir?
• Kayıtlı Elektronik Posta
• Alan Adlarında Uyuşmazlık  Çözüm Mekanizması- Yeni GTLD’lerin Kullanıma Açılması

Ayrıca kurultay ile eş zamanlı olarak 1 A nolu holde gerçekleştirilen sergide yazılım donanım firmaları, bankalar, GSM operatörleri, internet servis sağlayıcıları gibi alanında uzman firmalar yer alıyor. 40 kurum ve kuruluşun katıldığı sergi alanında firmalar kendilerini tanıtma ve yeni iş fırsatları yakalayacak.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kurultayda, 35 firmanın stantlı katılımı, 1100 kurultay ve 350 Adalet Akademisi öğrencisi yer almıştı. Kurultay kapsamında; 7 panel, 8 çalıştay, 11 seminer ve 8 akademik bildiri sunumu gerçekleştirilmiş, yurt içi ve dışından alanında uzman toplam 81 konuşmacı katılmıştı.

İZFAŞ’ın organizatörlüğünde, Turkcell’in ana sponsorluğunda gerçekleşen kurultayda; Yargıtay, Adalet Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TOBB, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, İzmir Barosu, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, EBSO ve İzmir Ticaret Borsası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Microsoft, BSA (Business Software Alliance), Teknoloji Sponsorları Netsis, Ünibel, Bilgi Güvenliği Çözümleri Netsafe, Basın Sponsorları TRT, Bilişim Dergisi, Call Center Sponsoru; Dedeoğlu Bilgi İşlem destek veren kurum ve kuruluşlar arasında yer alıyor.