Sayın İlgili;
 
Bilişim Sektörü adına gerçekleştirilecek tüm projelerin geleceğe yapılacak en değerli yatırım olduğu öngörüsüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği ve İZFAŞ, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayını 17 - 19 Kasım 2011 tarihleri arasında 2.kez gerçekleştirecektir.
 
Geçen yıl 35 Firma'nın standlı katılımı, 1100 kurultay katılımcısı ve 350 Adalet Akademisi öğrencisinin yer aldığı kurultay kapsamında 7 panel, 8 çalıştay, 11 seminer ve 30 akademik bildiri sunumu gerçekleştirilmiş, yurt içi ve dışından alanında uzman toplam 81 konuşmacı kurultayda yer almıştır.  
 
Etkinlik kapsamında gerek uluslararası alanda gerekse de ülkemizde bilişim hukuku alanında karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacak, kamuoyunun yakın ilgi göstereceği konularda Paneller düzenlenecek, birkaç uzman ekibin rapor hazırlaması ve çözüm önerilerini sunmasının faydalı olduğu alanlarda ise çalıştaylar yapılacaktır. Bildiri salonunda ise tebliğlerini sunmak isteyen akademik çalışma sahiplerine tebliğ sunma imkanı sağlanacaktır.
 
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ve her iki yılda bir düzenlenmesi planlanan etkinlikteki en önemli bileşenlerden biri de hiç kuşkusuz değerli sponsorlarımızdır. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı kapsamında ele alınacak konuları, Sponsorluk koşulları ile birlikte bilgilerinize sunuyoruz.
 
Saygılarımızla
UBHK Yürütme Kurulu Adına
 
 
 
Fikret KAVZAK Aslı DEMİR
TBD İzmir Şube Başkanı İZFAŞ Tanıtım ve Organizasyon Müd. V.
 
 
3 gün boyunca yaklaşık 2.500 profesyonel katılımcının izleyeceği öngörülen, 17 - 19 Kasım 2011 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinliğin açılışı 17 Kasım 2011 günü yapılacaktır. 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Yargıtay Başkanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı, BTK Başkanı'na da protokol daveti yapılacak olan etkinlikte geçen yıl açılış töreni Yargıtay Başkanı'nın bizzat katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
Kurultay kapsamında;
Türkiye Bilişim Derneği ve İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek olan Kurultayda;
 
o Sosyal Ağlar, Sosyal Medya, Yeni Medya
o Elektronik Seçim Sistemleri, Güvenlik ve Güvenilirlik
o Bulut Bilişim ve Sanallaştırmada Hukuki Sorunlar
o Siber Suç Sözleşmesine iç Mevzuatın Uyumlaştırılması
o Baz İstasyonları
o Adalet Hizmetlerinde Video Konferans Kullanımı
o E-Devlet, E-Yargı ve E-Noter hizmetlerinde E-İmza Kullanımı
o Siber Suç Saldırı Yöntemleri
o İfade Özgürlüğü Kapsamında İnternet Haberciliği
o Yeni TTK ve TBK
o Elektronik Arşiv
o Güvenli İnternet
o Siber Savaş
o Elektronik Bilgi ve Belge Paylaşımı
o Bilişim Suçlarında Olay Yeri İncelemesi
o Finans Sektöründe ve E-Devlette Mobil Hizmetler ve Sorunlar
o TelifHakları 
 
gibi günümüzün güncel sorunlarının ele alınacağı etkinlikler düzenlenecektir. 
 
Tüm bu Panel, Çalıştay ve Seminer'lere 150'nin üzerinde yerli ve yabancı teknik ve hukukçu uzman aktif olarak katılacaktır.
 
Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nda ele alınacak konular sonucunda hazırlanacak raporlar ile önümüzdeki yıllarda Bilişim Hukuku ile ilgili sorunların çözümüne önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir.
Programın güncel haline www.ubhk.org.tr 'den ulaşabilirsiniz.
 
SPONSORLUK
ANA SPONSOR
Sponsorluk Ücreti : 50.000 TL+KDV
Ana Sponsora Verilecek Haklar ;
Etkinliğimizde bir Ana Sponsor olacaktır. 
" Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler v.s. ) Ana Sponsor logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde "Ana Sponsor" ifadesi kullanılacaktır.
" Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede(banner, branda v.s.)  Ana Sponsor logosuna yer verilecektir.
" Açılış Oturumu protokol davetiyeleri üzerinde "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Ana Sponsoru" ibaresi ile birlikte ve diğer logolardan ayrı olarak daha büyük ölçülerde yer alacaktır.
" Ana Sponsora Açılış Oturumu konuşmalarında yer verilecektir.
" Ana Sponsor etkinlik kapsamında dağıtılacak dosya ve çanta içerisine insert koyabilecektir.
" Ana Sponsor'a etkinlik sergi alanında 48m2'lik standart aksesuarlı ( zemin halısı, 1 masa, 2 sandalye, 8 spot ışığı) stant alanı tahsis edilecektir.
" Etkinliğin yapılacağı alanda bulunan fuayede info-desk kurulumu için 2 nokta tahsis edilecektir.
" Etkinlik alanınında bulunacak plazma tv'lerde (30 saniye dönüşümlü), etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda (tasarım üzerinde) ve Web sayfasında sponsorlar bölümünde Ana Sponsor olarak en üstte (sürekli) logosuna yer verilecektir.
" Ana Sponsora etkinlik alanında ürün veya hizmet tanıtımı için seminer salonu, her gün öğleden sonra 1 saat süre ile tahsis edilecektir.
" Ana Sponsorun logoları, (tanıtım amaçlı, Kurultayın adının geçtiği her yerde) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik ile ilgili İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panolarında, üst geçit giydirmelerinde, etkinlik afişlerinde ve otobüslerdeki (bazı otobüslerde bu imkan bulunmaktadır) LCD ekranlarda kullanılacaktır. (Sayısı daha sonra bildirilecektir.)
" Kurultay öncesi ve sırasında Sponsor Tv'lerde yayınlanacak tanıtım filmlerinde logo kullanılması sağlanacaktır.
" Ana Sponsor Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında Ana Sponsor ibaresi ile yer alacaktır.
" Sergi (stant katılım) için hazırlanacak kataloğun arka kapağında 1 sayfa reklam yeri tahsis edilecektir.
" Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında logosuna en üstte yer verilecek ve etkinlik alanında bulunan (dış alan) reklam panolarında (75 x 175) 2 reklam yeri tahsis edilecektir.
" Ana Sponsor'a gala ve açılış oturumu etkinlikleri kapsamında 25'er adet davetiye verilecektir. 
 
KURUMSAL SPONSOR
Sponsorluk Ücreti : 25.000 TL + KDV
Kurumsal Sponsora / Sponsorlara Verilecek Haklar :
Kuruluş sayısı 5 ile sınırlıdır. 
" Etkinlik ile ilgili her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler ) "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Kurumsal Sponsorlar " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacak ve mümkün olan sair yerlerde Kurumsal Sponsor ifadesi kullanılacaktır.
" Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda v.s.) alfabetik olarak Kurumsal Sponsor logosuna yer verilecektir.
" Açılış oturumu protokol davetiyeleri üzerinde "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Kurumsal Sponsorlar " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacaktır.
" Kurumsal Sponsor etkinlik kapsamında dağıtılacak dosya ve çanta içerisine 1 adet insert koyabilecektir.
" Kurumsal Sponsor'a etkinlik sergi alanında 12m2'lik standart aksesuarlı ( zemin halısı, 1 masa, 2 sandalye, 4 spot ışığı) stant alanı tahsis edilecektir.
" Etkinliğin yapılacağı alanda bulunan fuayede info-desk için 1 yer tahsis edilecektir. 
" Etkinlik alanınında bulunacak plazma tv'lerde (15 saniye dönüşümlü) ve Web sayfasında sponsorlar bölümünde Kurumsal Sponsor olarak (sürekli) logosuna yer verilecektir.
" Kurumsal Sponsor, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Kurumsal Sponsorlar " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacaktır.
" Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında logosuna yer verilecektir.
" Ana Sponsor'a gala ve açılış oturumu etkinlikleri kapsamında 10'ar adet davetiye verilecektir.
 
ETKİNLİK SPONSORLUĞU (Paneller & Seminerler) Paneller 
Sponsorluk Ücreti : 10.000 TL+ KDV
Panel Sponsoruna / Sponsorlarına Verilecek Haklar
Sponsor Kuruluş sayısı panel sayısı ile sınırlıdır. 
" Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın program broşürleri ve afişlerinde "Etkinlik Sponsorları - Panel Sponsoru " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacaktır.
" Panel ile ilgili sahne tasarımında Panel Sponsoru logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde "Etkinlik Sponsoru" ifadesi kullanılacaktır.
" Panel Sponsorunun yetkilisi, sponsor olduğu panelin açılış konuşmasını yapacaktır.
 
" Panel sırasında, panelin düzenlendiği salonda Panel Sponsoru, uygun görülen yerlere ve uygun görülen sayıda   bayrağını/flamasını bulundurabilecek veya İsim / logosunu görsel sunu (bilgisayardan projeksiyon ile perdeye yansıtma) olarak yansıtabilecektir.
" Panel salonunda  1 info-desk bulundurabilecektir.
" Panel ile ilgili gazete ve TV'lerde yapılacak haber / programlarda Panel Sponsoru'nun isim /logosu ve/veya tanıtıcı bilgileri yer alabilecektir.
" Web sayfasında sponsorlar bölümünde Etkinlik Sponsorları - Panel Sponsoru olarak (sürekli) logosuna yer verilecektir.
" Panel Sponsoru, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında "Etkinlik Sponsorları - Panel Sponsoru" ibaresi ile yer alacaktır.
" Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında logosuna yer verilecektir.
 
Seminerler 
Sponsorluk Ücreti : 5.000 TL + KDV
Seminer Sponsoruna / Sponsorlarına Verilecek Haklar
Sponsor Kuruluş sayısı seminer sayısı ile sınırlıdır. 
" Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın tüm matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler )  "Etkinlik Sponsorları - Seminer Sponsoru " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacaktır.
" Seminer ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner,branda v.s.) Seminer Sponsoru logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde "Etkinlik Sponsoru" ifadesi kullanılacaktır.
" Seminer Sponsorunun yetkilisi, sponsor olduğu seminer açılış konuşmasını yapacaktır.
" Seminer sırasında, seminerin düzenlendiği salonda Seminer Sponsoru bayrak/flamasını bulundurabilecek veya İsim / logosunu görsel sunu (bilgisayardan projeksiyon ile perdeye yansıtma) olarak yansıtacaktır.
" Seminer salonunda  1 info-desk bulundurabilecektir.
" Web sayfasında sponsorlar bölümünde "Etkinlik Sponsorları - Seminer Sponsoru" olarak (sürekli) logosuna yer verilecektir.
" Seminer Sponsoru, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında "Etkinlik Sponsorları - Seminer Sponsoru" ibaresi ile yer alacaktır.
" Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında logosuna yer verilecektir.
 
GALA GECESİ SPONSORLUĞU
Sponsorluk Ücreti: 25.000 TL + KDV
Gala Gecesi Sponsorluğu, (maks.) 1000 kişilik Kurultay katılımcısı ile düzenlenecek Gala Yemeği/Kokteyli Sponsorluğu'nu kapsar. Gala Gecesi sponsoru gecede sahne alacak aktivitenin bütçesini de üstlenir. 
" Tüm broşürlerde, web sitesinde ve  Mekanlardaki genel sponsorluk panolarında  Gala Gecesi Sponsorunun logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde "Gala Gecesi Sponsoru" ifadesi kullanılacaktır.
" Gala Gecesi için hazırlanacak salonda sponsor firma 5 flamasını asabilecektir. 
" Salon girişinde "Hoşgeldiniz" panosunu Sponsor firma kendi logosu ve mesajı ile giydirebilecektir.
" Sergi-Stant alanında 12 m2'lik standart stant tahsis edilecektir
" Gala Gecesi'nin Hoş geldiniz Konuşmasını sponsor firma yetkilisi yapacaktır.
" Gala Gecesi Sponsoruna Gala Gecesi için 50 adet davetiye verilecektir.
 
BOYUNBAĞI SPONSORLUĞU
Sponsorluk Ücreti: 25.000 TL + KDV
" Kurultay süresince Konuşmacı, Katılımcı ve Ziyaretçiler için hazırlanan boyunbağı üzerinde Firma isim ve logosuna yer verilecektir.
" Sergi-Stant alanında 12 m2'lik standart stant tahsis edilecektir.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile boyunbağı Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu ile  Boyunbağı Sponsoru olarak yer alacaktır.
" Boyunbağı sponsorunun logosu broşürlerde, Web sitesinde ve mekanlardaki genel sponsorluk panolarında  yer alacaktır.
 
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM SPONSORLUĞU
Sponsorluk Ücreti: 15.000 TL+ KDV
Şehir içinde (Havaalanı - Kurultay Alanı - Otel - Şehir merkezi) yapılacak olan transferler için kullanılacak araçlar önüne Sponsor Firma logosu konulacak olup ayrıca Sponsor Firma araçların içinde promosyon ve broşür dağıtabilir. Ulaşım Sponsoru, tüm broşürlerde, web sitesinde ve  mekanlardaki genel sponsorluk panolarında  "Ulaşım Sponsoru " başlığı altında logosuyla yer alacaktır.
 
 
MEDYA SPONSORLARI 
Görsel Medya Sponsorluğu
" Açılış oturumu protokol davetiyeleri üzerinde ve Uluslararası Bilişim Hukuk Kurultayı'nın tüm basılı evraklarında Firma isim ve logosu ile Görsel Medya Sponsoru olarak yer alacaktır.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Görsel Medya Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu Görsel Medya Sponsoru olarak deklare edilecektir.
" Kurultay kapsamında yapılacak röportajlar için oluşturulacak pano üzerinde Firma  Görsel Medya Sponsoru olarak logo ve ibaresi ile yer alacaktır.
" Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında Görsel Medya Sponsoru ibaresi ile yer alacaktır.
" Sektörel dergi reklamlarında Görsel Medya Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Görsel Medya Sponsoru'na gala/kokteyl ile açılış töreni için 10'ar adet davetiye verilecektir. 
 
Basın Sponsorluğu
" Açılış oturumu protokol davetiyeleri üzerinde ve Uluslararası Bilişim Hukuk Kurultayı'nın tüm basılı evraklarında Firma isim ve logosu ile Basın Sponsoru olarak yer alacaktır.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Basın Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu Basın Sponsoru olarak deklare edilecektir.
" Kurultay kapsamında yapılacak röportajlar için oluşturulacak pano üzerinde Firma  Basın Sponsoru olarak logo ve ibaresi ile yer alacaktır.
" Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında Basın Sponsoru ibaresi ile yer alacaktır.
" Basın Sponsoru Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı çantasına broşür, katalog vb. koyabilecektir.
" Sektörel dergi reklamlarında Basın Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Görsel Medya Sponsoru'na gala/kokteyl ile açılış töreni için 10'ar adet davetiye verilecektir. 
 
HİZMET SPONSORLARI
Kongre Teknik ve Dekor Sponsorluğu
Kurultay süresince panellerin ve seminerlerin sahne kurulumu, dekor ve teknik altyapının karşılanması karşılığında Sponsor Firma Kongre Teknik ve Dekor Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda;
 
" Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler ) "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Hizmet Sponsorları " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Kongre Teknik ve Dekor Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
" Sergi-Stant alanında 12 m2'lik standart stant tahsis edilecektir.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Kongre Teknik ve Dekor Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu Kongre Teknik ve Dekor Sponsoru olarak sponsor firmanın logosuna yer verilecektir.
" Kurultay kapsamında yapılacak röportajlar için oluşturulacak pano üzerinde Sponsor Firma  Kongre Teknik ve Dekor Sponsoru olarak logo ve ibaresi ile yer alacaktır.
" Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında Kongre Teknik ve Dekor Sponsoru ibaresi ile yer alacaktır.
* Geçen yıl Tech-iz Firması'nın sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.
 
Dijital Basım Sponsorluğu
Dijital banner, kırlangıç, branda,  folyo üzeri dijital baskı ve dijital baskı gerektiren her türlü reklam ve tanıtım çalışmasının gerçekleştirilmesi kapsamında Firma Dijital Basım Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda;
" Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler ) "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Hizmet Sponsorları " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Dijital Basım Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Dijital Basım Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu Dijital Basım Sponsoru olarak deklare edilecektir.
" Kurultay kapsamında yapılacak röportajlar için oluşturulacak pano üzerinde Firma  Dijital Basım Sponsoru olarak logo ve ibaresi ile yer alacaktır.
*Geçen yıl Arslan Dijital Sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.
 
Matbaa Sponsorluğu
Kurultay kapsamında basımı gerçekleştirilecek davetiye, afiş, broşür, katalog, insert, form, sticker vb.basılı matbuatların basılması karşılığında Firma Matbaa Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda Firma;
 
" Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler ) "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Hizmet Sponsorları " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Matbaa Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Matbaa Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu Matbaa Sponsoru olarak deklare edilecektir.
" Kurultay kapsamında yapılacak röportajlar için oluşturulacak pano üzerinde Firma  Matbaa Sponsoru olarak logo ve ibaresi ile yer alacaktır.
*Geçen yıl Mono Matbaa Sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 
 
Havayolu Sponsorluğu
Kurultay için yurt içi ve yurtdışından gelecek konuşmacılar ve özel davetlilerin ulaşımının sağlanması karşılığında firma Havayolu Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda Firma;
" Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler ) "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Hizmet Sponsorları " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Havayolu Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Havayolu Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Sergi-Stant alanında 12 m2'lik standart stant yeri tahsis edilecektir.
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu Havayolu Sponsoru olarak deklare edilecektir.
" Kurultay kapsamında yapılacak röportajlar için oluşturulacak pano üzerinde Firma  Havayolu Sponsoru olarak logo ve ibaresi ile yer alacaktır.
" Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında Havayolu Sponsoru ibaresi ile yer alacaktır.
" Kurultay sergi alanı kataloğu iç sayfalarında bir sayfa renkli reklam sayfası tahsis edilecektir.
" Sektörel dergi reklamlarında Havayolu Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Kültürpark alanı içerisinde 2 adet Yönlendirme panosu tahsis edilecektir.
" Havayolu Sponsoru'na gala/kokteyl ile açılış oturumu için 10'ar adet davetiye verilecektir. 
 
Konaklama Sponsorluğu
Kurultay için yurt içi ve yurtdışından gelecek konuşmacılar ve özel davetlilerin konaklamasının sağlanması karşılığında firma Konaklama Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda Firma;
" Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler, e-bültenler ) "Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Hizmet Sponsorları " ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak yer alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Konaklama Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
" Tüm salonlarda Ana girişlerde, Basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Konaklama Sponsoru olarak yer alacaktır. 
" Sergi-Stant alanında 12 m2'lik standart stant yeri tahsis edilecektir.
" Kurultay WEB Sitesi'nde Firma isim ve logosu Konaklama Sponsoru olarak deklare edilecektir.
" Kurultay kapsamında yapılacak röportajlar için oluşturulacak pano üzerinde Firma  Konaklama Sponsoru olarak logo ve ibaresi ile yer alacaktır.
" Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bildiri kitabında Konaklama Sponsoru ibaresi ile yer alacaktır.
" Kültürpark alanı içerisinde 2 adet Yönlendirme panosu tahsis edilecektir.
" Kurultay sergi alanı kataloğu iç sayfalarında bir sayfa renkli reklam sayfası tahsis edilecektir.
" Sektörel dergi reklamlarında Konaklama Sponsoru olarak yer alacaktır.  
" Konaklama Sponsoru'na gala/kokteyl ile açılış oturumu için 10'ar adet davetiye verilecektir. 
*Geçen yıl Anemon Otel Sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 
 
Catering / Coffee Break Sponsorluğu
Kurultay süresince 3 boyunca katılımcı, konuşmacı ve dinleyiciler için aralarda Coffee Break ( kahve, su, çay, cookie ) hizmeti verilmesi ve Lunch box temin edilmesi durumunda firma Catering Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda Firma:  
 
" Tüm broşürlerde, web sitesinde ve  Catering mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında  ve mümkün olan sair yerlerde isim ve logosuyla "Catering Sponsoru" olarak yer alacaktır. 
" Catering verilecek olan salonda firma 5 flamasını asabilecektir. 
" Bistrolarda Firmanın masa bayraklarına yer verilecektir.
" Firma Catering alanına roll - up koyabilecektir.  
* Geçen yıl Anemon Otel Sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.
 
 
Call Center Sponsorluğu
Sesli mesaj, sms ve soft ortamda kurultay ile ilgili duyuruların yapılması karşılığında firma Call Center Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda;
 
" Tüm broşürlerde, web sitesinde ve  etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında  "Call Center Sponsoru " başlığı altında isim ve logosuyla yer alacaktır. 
* Geçen yıl Tamirji Sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.
 
TİCARİ KATILIMLI STANT KATEGORİLERI VE ÜCRETLERİ 
Kurultay merkezine paralel geçiş ile bağlantılı hol, stand alanı olarak kullanılacaktır. Standlar standart aksesuarlı teslim edilecektir ( zemin halısı, 1 masa + 2 sandalye + 4 spot ışığı)
 
En az 12m²  ve üzeri standlar şeklinde bölümlere ayrılacak olan alana katılım bedeli ; 
 
Standlı : 180 TL ( KDV Dahil )
Standsız : 160 TL ( KDV Dahil )
 
* Stant Katılım bedelleri 2011 yılı UBHK için bu yıl Euro'dan TL'ye çevrilmiştir.
 
İletişim :
Sponsorluk
Aslı Demir // Tanıtım Organizasyon Müdür V. // +90 232 497 11 50 //
 
Hakan Akoğlu // Halkla İlişkiler ve Kongre Düzenleme Sorumlusu// +90 232 497 11 45 // 
 
 
Sergi - Stant Katılım / Dinleyici Kayıt:
Belce Tanık Yolver // Proje Sorumlusu // +90 232 497 11 18 //