Sayın İlgili; Bilişim Sektörü adına gerçekleştirilecek tüm projelerin geleceğe yapılacak en değerli yatırım olduğu öngörüsüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği ve İZFAŞ, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayını 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında 4.kez gerçekleştirecektir. 2013 yılında 19 Firma’nın standlı katılımı ve 2219 kurultay katılımcısının yer aldığı kurultay kapsamında 12 panel, 6 çalıştay, 12 seminer ve 11 akademik bildiri sunumu gerçekleştirilmiş, yurt içi ve dışından alanında uzman toplam 92 konuşmacı kurultayda yer almıştır. Etkinlik kapsamında gerek uluslararası alanda gerekse de ülkemizde bilişim hukuku alanında karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacak, kamuoyunun yakın ilgi göstereceği konularda Paneller düzenlenecek, birkaç uzman ekibin rapor hazırlaması ve çözüm önerilerini sunmasının faydalı olduğu alanlarda ise çalıştaylar yapılacaktır. Bildiri salonunda ise tebliğlerini sunmak isteyen akademik çalışma sahiplerine tebliğ sunma imkanı sağlanacaktır. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ve her iki yılda bir düzenlenen etkinlikteki en önemli bileşenlerden biri de hiç kuşkusuz değerli sponsorlarımızdır. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı kapsamında ele alınacak konuları, Sponsorluk koşulları ile birlikte bilgilerinize sunuyoruz. Saygılarımızla UBHK Yürütme Kurulu

2016 Sponsorluk Dosyası

2016 Sponsorluk Sözleşmesi
ANA SPONSOR
ETKİNLİK SPONSORU